1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5563 | خانه نجوم | 1399/12/12 339 | چاپ

یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد

یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم به صورت وبینار توسط استاد سید رضا اصفهانی با موضوع نگاه به آسمان  از منظر قرآن برگزار گردید.

گزارش برنامه را از شبکه کربلا می بینید

 

 

رخداد نجومی امروز