1401/11/16 - 13 رجب 1444 - 2023/2/5
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6462 | خانه نجوم | 1401/10/26 114 | چاپ

یکصدو نود و یکمین باشگاه نجوم برگزار می گردد

یکصد و نود و دومین باشگاه نجوم قم برگزار می گردد.

بنا بر گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی یکصد و نود و یکمین باشگاه نجوم تحت عنوان " چیستی احکان نجومی" با سخنرانی استاد محمد خانی در روز پنجشنبه 29 دیماه 1401 ساعت 18 در محل سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی برگزار می گردد

 

رخداد نجومی امروز