1402/03/11 - 12 ذي القعدة 1444 - 2023/6/1
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6260 | خانه نجوم | 1401/03/29 888 | چاپ

ثبت نام کلاس های ترم تابستانه خانه نجوم قم

آغاز ثبتنام کلاس های نجوم
شروع دوره از شنبه ۴ تیر ماه
۵ جلسه تئوری+ ۱ جلسه عملی( رصد آسمان)ثبت نام به صورت حضوری و تلفنی امکان پذیر می باشد

02532936311
09335032393
@khanehnojum

رخداد نجومی امروز