1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

6007 | خانه نجوم | 1400/09/30 218 | چاپ

برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم

بنا برگزازش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی، یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم با عنوان "یلدای نجومی" به همراه رصد آسمان شب، به همت خانه نجوم قم برگزار می گردد.


 سه شنبه ۳٠ آذر ماه ۱۴۰۰ ساعت ١۸
بلوار امین، ۲۰متری گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴، طبقه ۴

شرکت در این برنامه برای عموم‌ آزاد و رایگان است.


📞 تماس: ١۵_٠٢۵٣٢٩٣۶٣١١
@khanehnojum
www.nojumi.org

رخداد نجومی امروز