1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6988 | وضعیت هلال | 1403/04/14 1714 | چاپ

وضعيت هلال ماه محرم الحرام 1446 هجری قمری

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.
مشخصات هلال روز شنبه  29 ذوالحجه  برابربا 16-4-1403
ارتفاع ماه :    7 درجه و 44  دقيقه
سمت ماه:    296 درجه و 1 دقيقه
زمان مقارنه:    02:27 شنبه
درخشندگی ماه:     0.73%
غروب ماه:    20:11
سن ماه:    16 ساعت و 57 دقيقه
سمت خورشید:    298 درجه و 33 دقيقه
غروب خورشید:    19:23
اختلاف سمت ماه و خورشید:     2 درجه و 32 دقيقه
جدایی زاویه ای ماه و خورشید:    9 درجه و 47 دقيقه
مکث ماه بعد از غروب آفتاب:    48 دقيقه

مشخصات هلال    در روز یکشنبه  30 ذوالحجه برابربا 17-4-1403
ارتفاع ماه :    15 درجه و 39  دقيقه
سمت ماه:    286 درجه و 59 دقيقه
زمان مقارنه:    02:27 شنبه
درخشندگی ماه:     3.27%
غروب ماه:    20:51
سن ماه:    40 ساعت و 57 دقيقه
سمت خورشید:    298 درجه و 27 دقيقه
غروب خورشید:    19:23
اختلاف سمت ماه و خورشید:     11 درجه و 28 دقيقه
جدایی زاویه ای ماه و خورشید:    20 درجه و 47 دقيقه
مکث ماه بعد از غروب آفتاب:    88 دقيقه

تذکر:
بنا به محاسبات انجام شده ، احتمال رؤیت هلال ماه محرم با چشم غیر مسلح ، هنگام غروب آفتاب روز شنبه، بسیار ضعیف می باشد.

وضعیت هلال ماه محرم 1446 در دیگر شهرهای مهم دنیا برای روز شنبه 29 ذی الحجه 1445

وضعیت هلال ماه محرم 1446 در دیگر شهرهای مهم دنیا برای روز یکشنبه 30 ذی الحجه 1445

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

سلام وقت بخیر
با توجه به اینکه درسمیرم ماه با چشم غیر مسلح مشاهده شده بازم هم نمیشه گفت در ایران فردا اول ماه هست؟
-------
با سلام
هلال با چشم مسلح رؤیت گردیده و بر اساس مبنای فقهی حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله که قائل به رؤیت با چشم معمولی است قابل استناد نیست
رخداد نجومی امروز