1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6932 | وضعیت هلال | 1403/02/18 213 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1445 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.
مشخصات هلال    چهارشنبه 29 شوال برابر با 19-2-1403
ارتفاع ماه:     5 درجه 49 دقيقه
سمت ماه:    292 درجه و 37 دقيقه
زمان مقارنه:    6:52 چهارشنبه
درخشندگی ماه:     0.44 %
غروب ماه:    19:34
سن ماه:    12 ساعت و 6 دقيقه
سمت خورشید:    291 درجه و 53 دقيقه
غروب خورشید:    18:57
اختلاف سمت ماه و خورشید:    44 دقیقه
جدایی زاویه ای ماه و خورشید:    7 درجه و 33 دقيقه
مکث ماه بعد از غروب آفتاب:    37 دقيقه

مشخصات هلال    پنج شنبه 30 شوال برابر با 20-2-1403
ارتفاع ماه :    18 درجه و 24  دقيقه
سمت ماه:    288 درجه و 54 دقيقه
زمان مقارنه:    6:52 چهارشنبه
درخشندگی ماه     3.16%
غروب ماه:    20:46
سن ماه:    36 ساعت و 7 دقيقه
سمت خورشید:    292 درجه و 15 دقيقه
غروب خورشید:    18:58
اختلاف سمت ماه و خورشید:     3 درجه و 21 دقيقه
جدایی زاویه ای ماه و خورشید:    20 درجه و 26 دقيقه
مکث ماه بعد از غروب آفتاب:    108 دقيقه

 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذي القعدة 1445 در روز چهارشنبه 29 شوال در برخی از شهرهای جهان
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذي القعدة 1445 در روز پنجشنبه 30شوال در برخی از شهرهای جهان

 

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 

رخداد نجومی امروز