1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه اول ماه ذى القعده مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه اول ماه ذى القعده مى باشد

کد خبر: 6226 | وضعیت هلال | 1401/03/10 views 293
پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی القعده 1443

پیش بینی وضعیت هلال ماه ذی القعده 1443

کد خبر: 6225 | وضعیت هلال | 1401/03/08 views 538
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا دوشنبه سيم ماه مبارك رمضان 1443 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا دوشنبه سيم ماه مبارك رمضان 1443 مى باشد

کد خبر: 6215 | وضعیت هلال | 1401/02/11 views 638
وضعيت هلال ماه شوال 1443 در برخی از کشورهای جهان

وضعيت هلال ماه شوال 1443 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6206 | وضعیت هلال | 1401/02/08 views 3032
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى(دام ظله):فردا يكشنبه اول ماه مبارك رمضان است

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى(دام ظله):فردا يكشنبه اول ماه مبارك رمضان است

کد خبر: 6131 | وضعیت هلال | 1401/01/13 views 755
ماهنامه شماره 120 هلال، با موضوع وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1443 منتشر گردید

ماهنامه شماره 120 هلال، با موضوع وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1443 منتشر گردید

کد خبر: 6126 | وضعیت هلال | 1401/01/10 views 1737
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه اول ماه شعبان 1443 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه اول ماه شعبان 1443 می باشد.

کد خبر: 6089 | وضعیت هلال | 1400/12/12 views 1372
گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى- نجومى : ماه هلال ماه شعبان 1443 بعلت ابری بودن هوا رؤیت نگردید

گزارش ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى- نجومى : ماه هلال ماه شعبان 1443 بعلت ابری بودن هوا رؤیت نگردید

کد خبر: 6088 | وضعیت هلال | 1400/12/12 views 916
وضعیت هلال ماه شعبان 1443 در برخی از شهرهای جهان

وضعیت هلال ماه شعبان 1443 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6076 | وضعیت هلال | 1400/12/09 views 1298
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : پنجشنبه اول ماه رجب 1443 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : پنجشنبه اول ماه رجب 1443 می باشد.

کد خبر: 6038 | وضعیت هلال | 1400/11/13 views 708
وضعيت هلال ماه رجب 1443 در برخی از کشورهای جهان

وضعيت هلال ماه رجب 1443 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6037 | وضعیت هلال | 1400/11/12 views 1108
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : چهارشنبه اول ماه جمادى الآخره 1443 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : چهارشنبه اول ماه جمادى الآخره 1443 می باشد.

کد خبر: 6024 | وضعیت هلال | 1400/10/13 views 696
وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1443 در برخی از کشورهای جهان

وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1443 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6023 | وضعیت هلال | 1400/10/11 views 508
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا دوشنبه اول ماه جمادى الاولى 1443 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا دوشنبه اول ماه جمادى الاولى 1443 خواهد بود

کد خبر: 5987 | وضعیت هلال | 1400/09/14 views 467
وضعيت هلال ماه جمادى الاولى 1443

وضعيت هلال ماه جمادى الاولى 1443

کد خبر: 5983 | وضعیت هلال | 1400/09/12 views 468
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا شنبه سیم ماه ربيع الاول 1443 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله :فردا شنبه سیم ماه ربيع الاول 1443 خواهد بود

کد خبر: 5910 | وضعیت هلال | 1400/08/14 views 319
وضعيت هلال ماه ربيع الآخر 1443

وضعيت هلال ماه ربيع الآخر 1443

کد خبر: 5901 | وضعیت هلال | 1400/08/12 views 328
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه اول ماه ربيع الاول 1443 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه اول ماه ربيع الاول 1443 مى باشد

کد خبر: 5853 | وضعیت هلال | 1400/07/15 views 458
پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1443 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1443 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5852 | وضعیت هلال | 1400/07/14 views 614
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا چهارشنبه 17-6-1400  سيم ماه محرم 1443

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا چهارشنبه 17-6-1400  سيم ماه محرم 1443

کد خبر: 5800 | وضعیت هلال | 1400/06/16 views 699
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه اول ماه محرم 1443 هجرى

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا سه شنبه اول ماه محرم 1443 هجرى

کد خبر: 5782 | وضعیت هلال | 1400/05/18 views 429
پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1443

پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1443

کد خبر: 5781 | وضعیت هلال | 1400/05/17 views 486
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه 21-4-1400 اول ماه ذى الحجه 1442 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه 21-4-1400 اول ماه ذى الحجه 1442 مى باشد

کد خبر: 5743 | وضعیت هلال | 1400/04/19 views 641
پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

پيش بينی وضعیت هلال ماه ذوالحجه 1442

کد خبر: 5741 | وضعیت هلال | 1400/04/18 views 548
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه  اول ماه ذی القعده 1442

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : شنبه اول ماه ذی القعده 1442

کد خبر: 5716 | وضعیت هلال | 1400/03/21 views 884
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذو القعده 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5713 | وضعیت هلال | 1400/03/19 views 580
دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  فردا پنجشنبه 23ارديبهشت 1400 سيم ماه مبارك رمضان

دفتر آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا پنجشنبه 23ارديبهشت 1400 سيم ماه مبارك رمضان

کد خبر: 5667 | وضعیت هلال | 1400/02/22 views 2009
پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

پيش بينی وضعیت هلال ماه شوال 1442

کد خبر: 5666 | وضعیت هلال | 1400/02/19 views 5683
دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه 24-1-1400 سى ام ماه شعبان  1442

دفترحضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : سه شنبه 24-1-1400 سى ام ماه شعبان 1442

کد خبر: 5589 | وضعیت هلال | 1400/01/23 views 2196
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه  اول ماه شعبان  1442 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: دوشنبه اول ماه شعبان 1442 مى باشد

کد خبر: 5567 | وضعیت هلال | 1399/12/24 views 2063
پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1442

کد خبر: 5566 | وضعیت هلال | 1399/12/22 views 1840
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا شنبه 25-11-1399 سى ام ماه جمادى الآخرة  1442 مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا شنبه 25-11-1399 سى ام ماه جمادى الآخرة  1442 مى باشد.

کد خبر: 5551 | وضعیت هلال | 1399/11/24 views 1786
گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

گزارش ستاد استهلال مرکز درباره رصد هلال ماه رجب 1442

کد خبر: 5550 | وضعیت هلال | 1399/11/24 views 1646
پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه رجب 1442 در برخي از كشورهاى جهان

کد خبر: 5549 | وضعیت هلال | 1399/11/23 views 1431
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا جمعه اول ماه جمادى الآخرة  1442

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله فردا جمعه اول ماه جمادى الآخرة  1442

کد خبر: 5512 | وضعیت هلال | 1399/10/25 views 772
پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الآخره 1442

پيش بينى وضعيت هلال ماه جمادی الآخره 1442

کد خبر: 5505 | وضعیت هلال | 1399/10/23 views 668
خبر دریافتی از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 26-9-1399سى ام ربيع الآخر1442

خبر دریافتی از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا چهارشنبه 26-9-1399سى ام ربيع الآخر1442

کد خبر: 5420 | وضعیت هلال | 1399/09/25 views 823
پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

پيش بينى هلال ماه جمادى الاولى 1442 هجرى قمرى

کد خبر: 5415 | وضعیت هلال | 1399/09/24 views 555
 خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا 27-8-99 اول ماه ربیع الآخر 1442 هـ.ق

خبر دريافتى از دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا 27-8-99 اول ماه ربیع الآخر 1442 هـ.ق

کد خبر: 5333 | وضعیت هلال | 1399/08/26 views 708
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  فردا يكشنبه 27-7-1399 سى ام صفر و دوشنبه اول ماه ربیع الاول 1442 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه 27-7-1399 سى ام صفر و دوشنبه اول ماه ربیع الاول 1442 می باشد.

کد خبر: 5287 | وضعیت هلال | 1399/07/26 views 1184
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله:  شنبه 29-6-1399 اول ماه صفر 1442می باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: شنبه 29-6-1399 اول ماه صفر 1442می باشد

کد خبر: 5249 | وضعیت هلال | 1399/06/28 views 777
ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى:  هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

ستاد استهلال مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى - نجومى: هلال ماه صفر با چشم غير مسلح رؤيت گرديد

کد خبر: 5248 | وضعیت هلال | 1399/06/28 views 615
رخداد نجومی امروز