1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : جمعه ( 21-2-1403) اول ماه ذی القعده 1445 خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : جمعه ( 21-2-1403) اول ماه ذی القعده 1445 خواهد بود

کد خبر: 6934 | وضعیت هلال | 1403/02/19 views 178
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1445 در برخی از شهرهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی القعده 1445 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6932 | وضعیت هلال | 1403/02/18 views 213
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): هلال شوال رؤيت گرديد و فردا عيد  فطر مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): هلال شوال رؤيت گرديد و فردا عيد فطر مى باشد

کد خبر: 6912 | وضعیت هلال | 1403/01/21 views 744
پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه شوال 1445

کد خبر: 6911 | وضعیت هلال | 1403/01/18 views 1249
 اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1445هـ.

اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1445هـ.

کد خبر: 6910 | وضعیت هلال | 1403/01/17 views 1662
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه ( 22-12-1402)  اول ماه مبارک رمضان خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه ( 22-12-1402) اول ماه مبارک رمضان خواهد بود

کد خبر: 6904 | وضعیت هلال | 1402/12/21 views 704
پیش بینی وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1445

پیش بینی وضعيت هلال ماه مبارک رمضان 1445

کد خبر: 6902 | وضعیت هلال | 1402/12/19 views 1346
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه شعبان 1445 خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه شعبان 1445 خواهد بود.

کد خبر: 6885 | وضعیت هلال | 1402/11/21 views 1783
 پیش بینی وضعیت هلال ماه شعبان 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه شعبان 1445

کد خبر: 6880 | وضعیت هلال | 1402/11/18 views 2088
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): شنبه اول ماه رجب 1445 هجرى قمرى خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): شنبه اول ماه رجب 1445 هجرى قمرى خواهد بود

کد خبر: 6851 | وضعیت هلال | 1402/10/22 views 784
پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب 1445

کد خبر: 6850 | وضعیت هلال | 1402/10/21 views 2263
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): جمعه اول ماه جمادى الآخرة 1445 هجرى قمرى خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): جمعه اول ماه جمادى الآخرة 1445 هجرى قمرى خواهد بود

کد خبر: 6835 | وضعیت هلال | 1402/09/23 views 440
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

کد خبر: 6834 | وضعیت هلال | 1402/09/22 views 484
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : پنجشنبه ( 25 / 8 / 1402 ) اول ماه جمادی الاولی خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : پنجشنبه ( 25 / 8 / 1402 ) اول ماه جمادی الاولی خواهد بود

کد خبر: 6814 | وضعیت هلال | 1402/08/23 views 475
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

کد خبر: 6813 | وضعیت هلال | 1402/08/22 views 639
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) :  سه شنبه  ( 25 / 7 / 1402 ) اول ماه ربیع الآخر  خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : سه شنبه ( 25 / 7 / 1402 ) اول ماه ربیع الآخر خواهد بود

کد خبر: 6776 | وضعیت هلال | 1402/07/23 views 431
پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

کد خبر: 6775 | وضعیت هلال | 1402/07/22 views 339
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): يكشنبه 26-6-1402 اول ماه ربيع الاول 1445 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): يكشنبه 26-6-1402 اول ماه ربيع الاول 1445 خواهد بود

کد خبر: 6744 | وضعیت هلال | 1402/06/24 views 417
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1445 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1445 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6743 | وضعیت هلال | 1402/06/22 views 863
دفتر  حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه ، اول ماه صفر خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه ، اول ماه صفر خواهد بود.

کد خبر: 6700 | وضعیت هلال | 1402/05/26 views 540
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1445 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1445 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6699 | وضعیت هلال | 1402/05/25 views 655
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :فردا چهارشنبه سیم ماه ذی الحجه و پنجشنبه اول محرم 1445 هجری قمری خواهد بود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :فردا چهارشنبه سیم ماه ذی الحجه و پنجشنبه اول محرم 1445 هجری قمری خواهد بود.

کد خبر: 6654 | وضعیت هلال | 1402/04/27 views 1107
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه محرم 1445 هجری قمری

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه محرم 1445 هجری قمری

کد خبر: 6653 | وضعیت هلال | 1402/04/26 views 2315
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) : سه شنبه  اول ماه ذی الحجه 1444 هجری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) : سه شنبه اول ماه ذی الحجه 1444 هجری خواهد بود

کد خبر: 6611 | وضعیت هلال | 1402/03/28 views 1231
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6610 | وضعیت هلال | 1402/03/25 views 1200
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: يكشنبه 31-2-1402 اول ماه ذى القعدة 1444 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: يكشنبه 31-2-1402 اول ماه ذى القعدة 1444 مى باشد

کد خبر: 6580 | وضعیت هلال | 1402/02/30 views 1169
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ذی القعده 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ذی القعده 1444

کد خبر: 6577 | وضعیت هلال | 1402/02/27 views 1431
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : شنبه 2-2-1402 عيد سعيد فطر خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : شنبه 2-2-1402 عيد سعيد فطر خواهد بود

کد خبر: 6570 | وضعیت هلال | 1402/01/31 views 934
اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1444 هـ.

اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1444 هـ.

کد خبر: 6569 | وضعیت هلال | 1402/01/28 views 2215
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :پنجشنبه (3-1-1402)  اول ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :پنجشنبه (3-1-1402)  اول ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6548 | وضعیت هلال | 1402/01/02 views 1373
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6545 | وضعیت هلال | 1401/12/23 views 2800
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى  دام ظله : چهارشنبه ( 3-12-1401 ) اول ماه شعبان 1444 هجرى قمرى مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى  دام ظله : چهارشنبه ( 3-12-1401 ) اول ماه شعبان 1444 هجرى قمرى مى باشد

کد خبر: 6520 | وضعیت هلال | 1401/12/02 views 1800
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6519 | وضعیت هلال | 1401/11/30 views 1675
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه (4-11-1401)  اول ماه رجب 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه (4-11-1401)  اول ماه رجب 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6471 | وضعیت هلال | 1401/11/02 views 2441
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه رجب 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه رجب 1444

کد خبر: 6470 | وضعیت هلال | 1401/11/01 views 5031
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه چهارم دى 1401 اول ماه جمادى الآخرة 1444 مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه چهارم دى 1401 اول ماه جمادى الآخرة 1444 مى باشد.

کد خبر: 6461 | وضعیت هلال | 1401/10/03 views 1349
پیش بینی وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1444

پیش بینی وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1444

کد خبر: 6460 | وضعیت هلال | 1401/09/30 views 959
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :شنبه (5-9-1401)  اول ماه جمادی الاولی 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :شنبه (5-9-1401)  اول ماه جمادی الاولی 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6449 | وضعیت هلال | 1401/09/04 views 1901
ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی : هلال ماه جمادی الاولی 1444 با چشم رؤیت گردید.

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی : هلال ماه جمادی الاولی 1444 با چشم رؤیت گردید.

کد خبر: 6450 | وضعیت هلال | 1401/09/04 views 952
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1444

کد خبر: 6445 | وضعیت هلال | 1401/09/02 views 968
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : جمعه اول ماه ربیع الآخر 1444 هجری قمری می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : جمعه اول ماه ربیع الآخر 1444 هجری قمری می باشد.

کد خبر: 6413 | وضعیت هلال | 1401/08/05 views 1061
ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: هلال ماه ربیع الآخر در غروب چهارشنبه با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: هلال ماه ربیع الآخر در غروب چهارشنبه با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید

کد خبر: 6414 | وضعیت هلال | 1401/08/04 views 837
رخداد نجومی امروز