1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه شعبان 1445 خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى ( دام ظله ) : دوشنبه اول ماه شعبان 1445 خواهد بود.

کد خبر: 6885 | وضعیت هلال | 1402/11/21 views 1370
 پیش بینی وضعیت هلال ماه شعبان 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه شعبان 1445

کد خبر: 6880 | وضعیت هلال | 1402/11/18 views 1795
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): شنبه اول ماه رجب 1445 هجرى قمرى خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): شنبه اول ماه رجب 1445 هجرى قمرى خواهد بود

کد خبر: 6851 | وضعیت هلال | 1402/10/22 views 656
پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه رجب 1445

کد خبر: 6850 | وضعیت هلال | 1402/10/21 views 2095
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): جمعه اول ماه جمادى الآخرة 1445 هجرى قمرى خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): جمعه اول ماه جمادى الآخرة 1445 هجرى قمرى خواهد بود

کد خبر: 6835 | وضعیت هلال | 1402/09/23 views 358
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

کد خبر: 6834 | وضعیت هلال | 1402/09/22 views 398
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : پنجشنبه ( 25 / 8 / 1402 ) اول ماه جمادی الاولی خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : پنجشنبه ( 25 / 8 / 1402 ) اول ماه جمادی الاولی خواهد بود

کد خبر: 6814 | وضعیت هلال | 1402/08/23 views 416
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

کد خبر: 6813 | وضعیت هلال | 1402/08/22 views 550
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) :  سه شنبه  ( 25 / 7 / 1402 ) اول ماه ربیع الآخر  خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : سه شنبه ( 25 / 7 / 1402 ) اول ماه ربیع الآخر خواهد بود

کد خبر: 6776 | وضعیت هلال | 1402/07/23 views 378
پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

کد خبر: 6775 | وضعیت هلال | 1402/07/22 views 305
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): يكشنبه 26-6-1402 اول ماه ربيع الاول 1445 خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): يكشنبه 26-6-1402 اول ماه ربيع الاول 1445 خواهد بود

کد خبر: 6744 | وضعیت هلال | 1402/06/24 views 387
 پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1445 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ربیع الاول 1445 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6743 | وضعیت هلال | 1402/06/22 views 777
دفتر  حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه ، اول ماه صفر خواهد بود.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا جمعه ، اول ماه صفر خواهد بود.

کد خبر: 6700 | وضعیت هلال | 1402/05/26 views 482
پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1445 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه صفر 1445 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6699 | وضعیت هلال | 1402/05/25 views 613
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :فردا چهارشنبه سیم ماه ذی الحجه و پنجشنبه اول محرم 1445 هجری قمری خواهد بود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :فردا چهارشنبه سیم ماه ذی الحجه و پنجشنبه اول محرم 1445 هجری قمری خواهد بود.

کد خبر: 6654 | وضعیت هلال | 1402/04/27 views 1035
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه محرم 1445 هجری قمری

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه محرم 1445 هجری قمری

کد خبر: 6653 | وضعیت هلال | 1402/04/26 views 2222
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) : سه شنبه  اول ماه ذی الحجه 1444 هجری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله ) : سه شنبه اول ماه ذی الحجه 1444 هجری خواهد بود

کد خبر: 6611 | وضعیت هلال | 1402/03/28 views 1165
پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6610 | وضعیت هلال | 1402/03/25 views 1132
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: يكشنبه 31-2-1402 اول ماه ذى القعدة 1444 مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: يكشنبه 31-2-1402 اول ماه ذى القعدة 1444 مى باشد

کد خبر: 6580 | وضعیت هلال | 1402/02/30 views 1120
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ذی القعده 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ذی القعده 1444

کد خبر: 6577 | وضعیت هلال | 1402/02/27 views 1356
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : شنبه 2-2-1402 عيد سعيد فطر خواهد بود

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله) : شنبه 2-2-1402 عيد سعيد فطر خواهد بود

کد خبر: 6570 | وضعیت هلال | 1402/01/31 views 871
اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1444 هـ.

اطلاعیه ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و پیش بینی وضعیت رؤیت هلال ماه شوال 1444 هـ.

کد خبر: 6569 | وضعیت هلال | 1402/01/28 views 2109
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :پنجشنبه (3-1-1402)  اول ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :پنجشنبه (3-1-1402)  اول ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6548 | وضعیت هلال | 1402/01/02 views 1281
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه ماه مبارک رمضان 1444 در برخی از شهرهای جهان

کد خبر: 6545 | وضعیت هلال | 1401/12/23 views 2701
 دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى  دام ظله : چهارشنبه ( 3-12-1401 ) اول ماه شعبان 1444 هجرى قمرى مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى  دام ظله : چهارشنبه ( 3-12-1401 ) اول ماه شعبان 1444 هجرى قمرى مى باشد

کد خبر: 6520 | وضعیت هلال | 1401/12/02 views 1736
 پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

پيش بينى وضعيت هلال ماه شعبان 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6519 | وضعیت هلال | 1401/11/30 views 1631
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه (4-11-1401)  اول ماه رجب 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :سه شنبه (4-11-1401)  اول ماه رجب 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6471 | وضعیت هلال | 1401/11/02 views 2377
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه رجب 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه رجب 1444

کد خبر: 6470 | وضعیت هلال | 1401/11/01 views 4978
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه چهارم دى 1401 اول ماه جمادى الآخرة 1444 مى باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله: فردا يكشنبه چهارم دى 1401 اول ماه جمادى الآخرة 1444 مى باشد.

کد خبر: 6461 | وضعیت هلال | 1401/10/03 views 1282
پیش بینی وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1444

پیش بینی وضعيت هلال ماه جمادى الآخره 1444

کد خبر: 6460 | وضعیت هلال | 1401/09/30 views 916
 دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :شنبه (5-9-1401)  اول ماه جمادی الاولی 1444 هجری قمری خواهد بود

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) :شنبه (5-9-1401)  اول ماه جمادی الاولی 1444 هجری قمری خواهد بود

کد خبر: 6449 | وضعیت هلال | 1401/09/04 views 1846
ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی : هلال ماه جمادی الاولی 1444 با چشم رؤیت گردید.

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی : هلال ماه جمادی الاولی 1444 با چشم رؤیت گردید.

کد خبر: 6450 | وضعیت هلال | 1401/09/04 views 913
پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1444

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1444

کد خبر: 6445 | وضعیت هلال | 1401/09/02 views 933
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : جمعه اول ماه ربیع الآخر 1444 هجری قمری می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : جمعه اول ماه ربیع الآخر 1444 هجری قمری می باشد.

کد خبر: 6413 | وضعیت هلال | 1401/08/05 views 1023
ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: هلال ماه ربیع الآخر در غروب چهارشنبه با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید

ستاد استهلال مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی: هلال ماه ربیع الآخر در غروب چهارشنبه با چشم غیر مسلح رؤیت نگردید

کد خبر: 6414 | وضعیت هلال | 1401/08/04 views 790
پیش بینی وضعيت هلال ماه ربیع الآخر 1444در برخی از کشورهای جهان

پیش بینی وضعيت هلال ماه ربیع الآخر 1444در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6412 | وضعیت هلال | 1401/08/04 views 1092
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا سه شنبه سى ام ماه صفر مى باشد

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى (دام ظله): فردا سه شنبه سى ام ماه صفر مى باشد

کد خبر: 6400 | وضعیت هلال | 1401/07/04 views 723
پیش بینی وضعيت هلال ماه ربيع الاول 1444 در برخی از شهر های مهم جهان

پیش بینی وضعيت هلال ماه ربيع الاول 1444 در برخی از شهر های مهم جهان

کد خبر: 6392 | وضعیت هلال | 1401/07/02 views 1390
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : فردا دوشنبه اول ماه صفر 1444 می باشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله) : فردا دوشنبه اول ماه صفر 1444 می باشد.

کد خبر: 6336 | وضعیت هلال | 1401/06/06 views 743
وضعيت هلال ماه صفر 1444 در برخی از کشورهای جهان

وضعيت هلال ماه صفر 1444 در برخی از کشورهای جهان

کد خبر: 6335 | وضعیت هلال | 1401/06/01 views 729
دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا یکشنبه اول ماه محرم 1444 می باشد.

دفتر حضرت آيت الله العظمى سيستانى دام ظله : فردا یکشنبه اول ماه محرم 1444 می باشد.

کد خبر: 6293 | وضعیت هلال | 1401/05/08 views 1693
پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1444 هجری قمری

پیش بینی وضعیت هلال ماه محرم 1444 هجری قمری

کد خبر: 6292 | وضعیت هلال | 1401/05/04 views 1763