1401/3/4 - 23 شوال 1443 - 2022/5/25
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

6109 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/12/24 197 | چاپ

زمان پایان دوره های آموزشی مرکز تخصصی نجوم سال 1400 اعلام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، 28 اسفند 1400 پایان دوره های آموزشی مرکز تخصصی نجوم در سال 1400 خواهد بود و ادامه دوره ها ان شاء الله از تاریخ 14-1-1401 پی گیری خواهد شد.
 

رخداد نجومی امروز