1400/7/5 - 19 صفر 1443 - 2021/9/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5714 | مرکز تخصصی نجوم | 1400/03/20 366 | چاپ

پذیرش اولین دوره سطح 3 تخصصی حوزه با گرایش فقه و هیئت توسط مرکز تخصصی نجوم

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی 
اولین دوره سطح3 با گرایش فقه وهیئت  را توسط مركز تخصصى نجوم  خود برگزار می نماید.
جهت ثبت نام به نشانی زیر مراجعه نمایید:
https://paziresh.ismc.ir
جهت کسب اطلاعات بیشتر 
 شماره تلفن های  تماس : 15 - 32936311 025
ساعت صبح ها 10 الی 13 بعدازظهرها 16:30 الی 20:30
نشانی مرکز: قم - ابتدای بلوار امین - خیابان گلستان - کوچه 11 پلاک 4
https://www.nojumi.org