1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6748 | واحد خبر مركز | 1402/06/27 136 | چاپ

برگزاری کارگاه علمی ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز

برگزاری کارگاه علمی ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با موضوع وسعت کیهان و کارگاه جهت یابی از طریق صور فلکی همراه با رصد غروب خورشید و رصد سیاره زحل شهریور ماه 1402 در رصد خانه امام علی علیه السلام

لینک گزارش تصویری

https://farsi.nojumi.org/WebPages/Album.aspx?Id=91

رخداد نجومی امروز