1398/11/2 - 26 جمادی الاول 1441 - 2020/1/22

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4684 | گرفتگي ها | 1398/04/22 تعداد مشاهده 268 | چاپ

مناطقی از کره زمین در 26 تیر 1398 شاهد ماه گرفتگی جزئی خواهند بود

26 تیر ماه 1398 آسمان برخی از مناطق دنیا شاهد ماه گرفتگی جزئی خواهند بود
به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، این گرفتگی در مناطق مختلف کشور با حدود 65% گرفت قابل مشاهده است همچنین این گرفتگی در قاره آسیا به غیر از مناطق شمال شرقی ، اروپا ، استرالیا ، آفریقا ، و کشور های آمریکای جنوبی بجز شمال غرب آن قابل مشاهده است برخی از مشخصات این گرفتگی به شرح ذیل می باشد:ورود ماه به نیم سایه ( غیر قابل تشخیص با چشم عادی)                          ساعت        23:14      (25 تیر 98)
آغاز ماه گرفتگی جزیی                                                                          ساعت        00:31      (26 تیر 98)
حداکثر گرفتگی                                                                                     ساعت        02:00   
پایان گرفتگی جزیی و ورود به نیم سایه(غیرقابل تشخیص با چشم عادی)    ساعت        03:29
خروج از نیم سایه                                                                                  ساعت        04:47

رخداد نجومی امروز