1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

لحظه تحویل سال 1402 هجری شمسی

لحظه تحویل سال 1402 هجری شمسی

کد خبر: 6547 | رخدادهای نجومی | 1401/12/29 views 165
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402

کد خبر: 6546 | رخدادهای نجومی | 1401/12/27 views 2590
تصویری باشکوه از "زحل" در نزدیک‌ترین فاصله با زمین

تصویری باشکوه از "زحل" در نزدیک‌ترین فاصله با زمین

کد خبر: 6319 | رخدادهای نجومی | 1401/05/29 views 142
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1401

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1401

کد خبر: 6224 | رخدادهای نجومی | 1401/03/05 views 1091
لحظه تحويل سال 1401

لحظه تحويل سال 1401

کد خبر: 6120 | رخدادهای نجومی | 1400/12/28 views 213
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401

کد خبر: 6110 | رخدادهای نجومی | 1400/12/24 views 30713
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1400

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تیر 1400

کد خبر: 5751 | رخدادهای نجومی | 1400/04/25 views 565
لحظه اعتدال بهاری و  تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

لحظه اعتدال بهاری و  تحویل سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

کد خبر: 5568 | رخدادهای نجومی | 1399/12/29 views 327
جدول روزهای قمر در عقرب سال 1400

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1400

کد خبر: 5564 | رخدادهای نجومی | 1399/12/14 views 606996
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1399

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1399

کد خبر: 4987 | رخدادهای نجومی | 1399/03/07 views 871
 جدول روزهای قمر در عقرب سال 1399

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1399

کد خبر: 4888 | رخدادهای نجومی | 1398/12/25 views 412897
پخش زنده - گذر عطارد مقابل خورشید

پخش زنده - گذر عطارد مقابل خورشید

کد خبر: 4752 | رخدادهای نجومی | 1398/08/20 views 492
 جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1398

کد خبر: 4580 | رخدادهای نجومی | 1397/12/05 views 362032
ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1395

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 7 خرداد 1395

کد خبر: 3495 | رخدادهای نجومی | 1395/03/05 views 2355
 ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تيرماه

ساده ترین روش جهت تعیین سمت قبله در 25 تيرماه

کد خبر: 3007 | رخدادهای نجومی | 1394/04/24 views 1411
گذر زهره (5)

گذر زهره (5)

کد خبر: 6 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1210
گذر زهره (2)

گذر زهره (2)

کد خبر: 3 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1200
گذر زهره (1)

گذر زهره (1)

کد خبر: 2 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1154
گذر زهره (4)

گذر زهره (4)

کد خبر: 5 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1064
گذر زهره (3)

گذر زهره (3)

کد خبر: 4 | رخدادهای نجومی | 1383/03/19 views 1048
رخداد نجومی امروز