1402/01/10 - 8 شهر رمضان 1444 - 2023/3/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6546 | رخدادهای نجومی | 1401/12/27 2571 | چاپ

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1402 توسط بخش فنی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی منتشر گردید.

در این جدول ساعت های ورود و خروج ماه از برج عقرب برای سال 1402 درج گردیده است .
قابل ذکر است که در منهاج الصالحین جلد سوم مساله 3 حضرت آیت الله العظمی سیستانی دام ظله آمده است که  : اجرای عقد ازدواج در زمانی که ماه در برج عقرب باشد کراهت دارد.

 

قمر در عقرب سال 1402

رخداد نجومی امروز