1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

6110 | رخدادهای نجومی | 1400/12/24 5150 | چاپ

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1401 توسط بخش فنی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی منتشر گردید.

در این جدول ساعت های ورود و خروج ماه از برج عقرب برای سال 1401 درج گردیده است .

 

سپاسگزارم
رخداد نجومی امروز