1399/1/14 - 8 شعبان 1441 - 2020/4/2

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 4888 | رخدادهای نجومی | 1398/12/25 تعداد مشاهده 780 | چاپ

جدول روزهای قمر در عقرب سال 1399

جدول روزهای قمر در برج عقرب سال 1399 توسط بخش فنی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی منتشر گردید.
در این جدول ساعت های ورود و خروج ماه از برج عقرب برای سال 1399 درج گردیده است .


عالي
رخداد نجومی امروز