1402/03/11 - 12 ذي القعدة 1444 - 2023/6/1
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1401/09/13 - بازگشت
رونمایی از کتاب پژوهش هایی در آثار فلسفی و علمی ابن سینا در یکصد و نودمین باشگاه نجوم قم
یکصد و نودمین باشگاه نجوم قم همراه با رونمایی از کتاب پژوهش هایی در آثار فلسفی و علمی ابن سینا با حضور صاحب اثر جناب آقای دکتر جعفر آقایانی چاووشی برگزار گردید.

رخداد نجومی امروز