1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1401/02/11 - بازگشت
رصد هلال ماه شوال 1443 -(1)
گزارش تصویری رصدهلال ماه شوال 1443 در غروب یکشنبه 29 ماه مبارک رمضان برابر با 11 اردیبهشت 1401.
قابل ذکر است که طبق پیش بینی های انجام گرفته هلال با رؤیت نگردید.


رخداد نجومی امروز