1401/07/15 - 10 ربیع الاول 1444 - 2022/10/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1400/05/18 - بازگشت
بازدید دكتر سرمست استاندار قم و هيأت همراه از رصدخانه امام على (عليه السلام) .
دكتر سرمست استاندار قم و هيأت همراه  روز يكشنبه 17-5-1400 از رصدخانه امام على (عليه السلام) مركز مطالعات و پژوهش هاى فلكى- نجومى بازديد نمود.
رخداد نجومی امروز