1401/05/22 - 14 محرم 1444 - 2022/8/13
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1399/03/03 - بازگشت
گزارش رصد هلال ماه شوال 1441 -(2)
بازتاب تصویری رصد هلال ماه شوال 1441 برابر با 3 خرداد 1399 در رصدخانه امام علی (علیه السلام) مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی (2)


رخداد نجومی امروز