1399/8/4 - 7 ربیع الاول 1442 - 2020/10/25

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ : 1399/03/03 - بازگشت
گزارش رصد هلال ماه شوال 1441 -(2)
بازتاب تصویری رصد هلال ماه شوال 1441 برابر با 3 خرداد 1399 در رصدخانه امام علی (علیه السلام) مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی (2)


بازگشت
رخداد نجومی امروز