1400/11/7 - 23 جمادی الثانی 1443 - 2022/1/27
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1399/03/03 - بازگشت
گزارش رصد هلال ماه شوال 1441 -(2)
بازتاب تصویری رصد هلال ماه شوال 1441 برابر با 3 خرداد 1399 در رصدخانه امام علی (علیه السلام) مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی (2)


بازگشت
رخداد نجومی امروز