1401/07/15 - 10 ربیع الاول 1444 - 2022/10/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

ثبت نام کلاس های ترم تابستانه خانه نجوم قم
کد خبر: 6260 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1401/03/29
برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و هشتاد و هشتمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 6007 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1400/09/30
وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید وبینار آشنایی با نجوم آماتوری برگزار گردید
کد خبر: 5997 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1400/09/24
برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم برگزاری 176مین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 5582 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1400/01/21
یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد یکصد و هفتاد و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزار شد
کد خبر: 5563 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1399/12/12
برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و هفتاد و سومین باشگاه نجوم
کد خبر: 4843 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1398/11/27
برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصدو هفتاد و دومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4798 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1398/10/23
رصد گذر عطارد برگزار گردید رصد گذر عطارد برگزار گردید
کد خبر: 4753 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1398/08/20
برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد برگزاری رصد گذر عطارد از مقابل خورشد
کد خبر: 4751 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1398/08/18
برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم برگزاری یکصد و هفتادمین باشگاه نجوم
کد خبر: 4642 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1398/02/14
یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4593 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/12/11
برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و نهمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4588 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/12/08
یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری شد
کد خبر: 4549 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/10/27
پخش زنده 168 باشگاه نجوم با عنوان پیشرفتهای فضایی
کد خبر: 4547 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/10/26
برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و هشتمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4536 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/10/23
برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و ششمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4274 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/07/23
آغاز پخش زنده یکصدو شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4171 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/03/31
برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و چهارمین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4170 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/03/28
یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم برگزار گردید
کد خبر: 4147 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/02/22
برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم برگزاری یکصد و شصت و سومین باشگاه نجوم قم
کد خبر: 4144 گروه خبری: خانه نجوم تاریخ: 1397/02/16
1 2 3 4
رخداد نجومی امروز