1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6858 | نمایشگاه ها | 1402/10/24 143 | چاپ

بازدید شخصیت های مختلف حوزوی و دانشگاهی از غرفه مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی در نمایشگاه کتاب و دستاورد های علمی واحد های پژوهشی حوزوی( مشکات 6)

غرفه مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی در نمایشگاه کتاب و دستاورد های علمی واحد های پژوهشی حوزوی ( مشکات  6 )  مورد توجه شخصیت های مختلف حوزوی و دانشگاهی قرار گرفت.

بنا به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، مسئولان غرفه با تشریح فعالیت های علمی و پژوهشی انجام گرفته در این مرکز جهت ارائه راه کارهای مختلف جهت حل برخی از مشکلات مبتلا به مردم در نقاط مختلف دنیا شخصیت های علمی و مذهبی بازدید کننده را در جریان روند فعالیت ها قرار دادند.

برخی از مسئولان مراکز مهم تحقیقاتی و تبلیغی جهت همکاری با مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و نشر فعالیت های انجام گرفته اعلام آمادگی نمودند.

----- اخبار مرتبط ----

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی « مشکات 6 » (1)

گزارش تصویری نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی « مشکات 6 » (2)