1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/10/23 - بازگشت
گزارش تصویری نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی « مشکات 6 » (2)
دومین گزارش تصویری بازدید ازغرفه مرکز مطالعات و پژوهش¬های فلکی نجومی در نمایشگاه کتاب و دستاوردهای علمی مراکز پژوهشی حوزوی با عنوان « مشکات 6 » 17 الی 23 دی ماه 1402