1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

تاریخ: 1402/06/21 - بازگشت
گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز
گزارش تصویری بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز،از رصدخانه امام علی علیه السلام همراه با برگزاری کارگاه علمی با وسعت کیهان، رصدغروب خورشید و اجرام سماوی

رخداد نجومی امروز