1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6610 | وضعیت هلال | 1402/03/25 1283 | چاپ

پيش بينى وضعيت هلال ماه ذی الحجه 1444 در برخی از کشورهای جهان

        وضعيت هلال ماه ذى الحجه

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

يكشنبه 29 ذى القعده
28-03-1402

دوشنبه 30 ذى القعده
29-03-1402

ارتفاع ماه

5 درجه 16 دقيقه

14 درجه و 25  دقيقه

سمت ماه

299 درجه و 50 دقيقه

293 درجه و 5 دقيقه

زمان مقارنه

08:07 يک شنبه

08:07 يک شنبه

درخشندگی ماه

 %0.37

 %2.28

غروب ماه

19:57

20:48

سن ماه

11 ساعت و 16 دقيقه

35 ساعت و 16 دقيقه

سمت خورشید

299 درجه و 36 دقيقه

299 درجه و 34 دقيقه

غروب خورشید

19:22

19:22

اختلاف سمت ماه و خورشید

14دقيقه

 6 درجه و 30 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

6 درجه و 55 دقيقه

17 درجه و 20 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

35 دقيقه

86 دقيقه

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 

برای مشاهده دیگر شهر های جهان برای روز یکشنبه 29 ذی القعده اینجا کلیک نمایید
 

وبرای مشاهده مشخصات هلال ماه در روز دوشنبه 30 ذی العقده اینجا کلیک نمایید

رخداد نجومی امروز