1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
877 | مسابقه سراسري نجوم | 1386/02/22 7375 | چاپ

نمونه سوالات و پاسخ نامه هاى دومین مسابقه سراسری نجوم در سال 86 ـ 22

نمونه سوال و پاسخ نامه دومین دوره مسابقه سراسرى نجوم که در تاریخ 14/02/1386 و بطور همزمان در 26 حوزه آزمون برگزار گردید به شرح زیر می باشد.

1ـ نمونه سوال سطح مقدماتی دومین مسابقه سراسری نجوم .2ـ نمونه سوال سطح عمومی دومین مسابقه سراسری نجوم .3ـ نمونه سوال سطح پیشرفته دومین مسابقه سراسری نجوم .
برای شرکت درمسابقات آیابرمتوسطه امکان پذیراست.منظورم نظریا
برای مدرسه های راهنمايی کدام سطح برگزار می شود؟
آیا منابع سوالات بالا مربوط به نجوم به زبان ساده است؟
چرا نمونه سوالات باز نمی شود
رخداد نجومی امروز