1403/03/10 - 21 ذي القعدة 1445 - 2024/05/30
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6928 | نجوم در گذر زمان | 1403/02/03 115 | چاپ

سلحشور نخستین داوطلب ایرانی مسافرت به ماه و مریخ

-----------------------
 ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰
-----------------------

 سلحشور نخستین داوطلب ایرانی مسافرت به کرات می‌گوید:
نخستین مسافر ماه و مریخ به طور قطع من خواهم بود.
یوری گاگارین زمینه را برای مسافرت من آماده ساخت.
آقای فضل‌الله ایزدی سلحشور که در سال ۱۳۳۸ و هنگام پرتاب نخستین قمر مصنوعی به فضا داوطلب مسافرت به کرات سماوی گردید، با پرواز نخستین انسان فضاپیما، دیروز به اداره روزنامه آمد دربارۀ نخستین انسان فضاپیما و تصمیم قبلی خود گفت:
با سروری زایدالوصف نخستین پرواز کیهانی قهرمان قرن، یوری گاگارین را که با مسافرت به ماوراء جو آرمان دیرینۀ بشر را تحقق داد و صفحۀ جدیدی در تاریخ بشریت گشود از صمیم قلب تهنیت و شادباش گفته و دست‌های این قهرمان تاریخ را با صمیمیت و ارادت خاص می‌فشارم.
از اینکه این توفیق و سعادت نصیب من که اولین داوطلب مسافرت به كرات ماه و مریخ بودم نگردید به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی‌کنم، چه با پرواز یوری گاگارین، نخستین فضاپیمای قرن، آرزوی من هم تا حدودی جامه عمل به خود خواهد پوشید و طرف و وسائل مسافرت به ماه و مریخ که به طور قطع و یقین اولین داوطلب و مسافر آن من خواهم بود آماده تر خواهد شد. 
به یاری خداوند متعال و كمک كلیۀ بشر دوستان جهان، همان‌طوری‌که ضمن شماره ۴۹۰۸ روز شنبه ۱۵ آبان ۱۳۳۸ روزنامه کیهان منعکس گردیده باز هم در وعده و قولی که داده بودم پا برجا بوده و حاضرم هر کشوری که قصد دارد انسانی به كرات ماه و مریخ بفرستد این انسان از کشور باستانی ایران و من فضل‌اله ایزدی سلحشور باشم. چون آرزوی دیرینۀ من این است که نخستین پرچمی که در کرۀ ماه به اهتزاز در آید پرچم ایران باشد. من برای خدمت به بشریت می‌خواهم از مدار زمین گذشته، به کره ماه بروم و مایلم راه مسافرت را به ماه، مریخ، زهره، زحل و بسیاری جاهای دیگر بگشایم زیرا:
بشر به ملک جهان زنده بر امید بود        هر آنکه مرد یقین دان كه ناامید بود 
فضل‌اله ایزدی سلحشور اولین داوطلب ایرانی مسافرت به كرات ماه و مریخ

روزنامه کیهان، ۳ اردیبهشت ۱۳۴۰، ص ۱۱.
--------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز