1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6903 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/21 249 | چاپ

موضوع مسافرت به فضا با شرکت ایران

-------------------
 21 اسفند 1336
-------------------
نمایندگان دانشگاه تهران در کنفرانس علمی پاکستان که با شرکت جمعی از دانشمندان جهان تشکیل گردیده شرکت کردند.
دهمین کنفرانس علمی پاکستان با شرکت چهارصد دانشمند پاکستانی و نمایندگان سازمان‌های علمی ایران عراق، ترکیه، آمریکا، شوروی، کانادا، استرالیا، مکزیک و ژاپن در لاهور افتتاح گردید.
در این کنفرانس که مدت شش روز به طول می‌انجامد دربارۀ مسافرت به قضا و استفاده از محصولات باطله در صنایع بحث و مذاکره خواهد شد و بعد از خاتمۀ کنفرانس دانشمندان کشورهای شرکت کننده سخنرانی‎هایی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی پاکستان دربارۀ موضوعات علمی ایراد خواهند کرد. 
از ایران آقایان دکتر محسن هشترودی و مهندس عبدالحسین عبدالحسين خالدی استادان دانشگاه تهران در کنفرانس مزبور شرکت نموده‌اند.
روزنامه اطلاعات، ۲۱ اسفند ۱۳۳۶، ص ۲۲.
-------------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز