1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6896 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/12 180 | چاپ

صدور متحد المآل

-------------------  
 11 اسفند 1311
-------------------
از طرف مقام ریاست وزرا متحد المآل ذیل به عنوان وزراتخانه‌ها صادر و ابلاغ گردیده است.
نسبت به انتشار تقاویم مختلف در مملکت اختلافات و اشکالاتی تولید شده بود که برای رفع آن و معمول داشتن تقویم صحیحی از وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه استفسار شد و اشعار نمودند که تقویم استخراجی جناب آقای آقا سیدجلال  الدین طهرانی تقویم رسمی دولت ایران است. از این قرار چون اغلب تعطیلات رسمی دولت مبنی بر ماه‌های قمری است لازم است که ادارات و دوائر دولتی بر طبق استخراج تقویم مشارالیه رفتار نمایند.
روزنامه تجدد ایران، ۱۱ اسفند ۱۳۱۱، ص ۳.
--------------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز