1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6893 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/04 142 | چاپ

در راه به دست آوردن سنگ‌های آسمانی، رصدخانه شیراز استمداد می‌کند

-------------------  
 4 اسفند 1343
-------------------

 شهاب ثاقب ماده سنگی تیره رنگ به شکل جسم نیم سوخته است.
مردم می‌توانند مشاهدات خود را هنگام سقوط سنگ‌های آسمانی به هزینۀ رصدخانۀ شیراز بدان اطلاع دهند. 
سقوط سنگ‌های آسمانی معمولاً با سر و صدای زیادی همراه است.
به منظور جمع آوری قطعات سنگ‌هایی که از آسمان سقوط می‌کند، رصدخانۀ شیراز مصاحبه‌ای ترتیب داده و طی آن از مردم ایران استمداد کرده است. 
خبرنگار ما در شیراز می‌نویسد: در این مصاحبه که صبح دیروز با حضور مدیران جراید محلی و خبرنگاران مطبوعات مرکز تشکیل یافت گفته شد که جمع آوری سنگهای آسمانی برای رصدخانه حائز کمال اهمیت است. 
دربارۀ شهاب ثاقب، مردم کرۀ زمین عقاید خرافی و ذهنی عجیبی دارند ولی دانشمندان و منجمین پس از سال‌ها مطالعه، به تحقیق دریافته‌اند که: بعضی از سیارات، ضمن گردش بنا به علل جوى و نجومی گاهی از مدار اصلی خود خارج می‌شوند. این‌گونه سیارات وقتی که از مسیر خود منحرف شدند به سوی سیارات دیگری که قدرت جاذبه آنان بیشتر است کشیده می‌شوند و هنگامی که از خلاء به در آمدند و با هوا برخورد کردند مشتعل می‌گردند و می‌سوزند و گاهی هم به صورت سنگ‌های ریز و درشت به زمین فرو می‌ریزند.
تقاضای همکاری
دانشمندان استروفيزيک موسسۀ «اسمیت سونیان» آمریکا اخیراً به مطالعۀ نمونه سنگ‌های آسمانی به منظور اضافه کردن معلومات و دانش انسان دربارۀ تأثیر اشعۀ کیهانی درجۀ حرارت و فشار جو در دورترین نواحی منظومه شمسی پرداخته‌اند و کوشش زیادی جهت پیدا کردن عمر این‌گونه سنگ‌ها و سایر دانستنی‌های مربوط به آن می‌کنند. متأسفانه در سال حدأکثر يک قطعه از این نوع سنگ‌ها به مؤسسه مزبور نمی‌رسد و به همین دلیل رصدخانۀ شیراز از تمام مردم ایران دعوت می‌کند تا به سهم خود برای پیدا کردن سنگ‌های آسمانی با این مؤسسه همکاری نمایند.
شهاب ثاقب معمولاً يک ماده سنگی تيره رنگ به شكل جسم نیم سوخته است. وزن سنگین و رنگ غير عادى شهاب ثاقب اغلب جلب توجه می‌کند و مردم با آن برخورد می‌نمایند ولی به ندرت اتفاق می‌افتد که در حال سقوط از آسمان و یا چند ساعت بعد از آن دیده شود. 
این سنگ‌ها معمولاً همراه با سر و صدای زیاد نظیر رعد فرو می‌ریزد و گاهی در حین افتادن جرقه‌هایی از آنها ساطع می‌شود. رصدخانۀ شیراز از مردم ایران می‌خواهد در صورتی‌که چنین شیئی در حال سقوط دیدند فوراً به رصدخانۀ شیراز، صندوق پستی ۱۰۴ و یا تلفن يا ۴۷۳۷ شیراز و یا موسسۀ ژئوفيزيک دانشگاه تهران تلفن ۶۲۲۵۱۴ واقع در امیر آباد تلگرافی، تلفنی و يا كتبی با شرح کامل جریان سقوط و امتداد و جهت و محل آن به طور واضح اطلاع دهند. رصدخانۀ شیراز هزینه انجام این امر را تقبل می‌نماید.
اطلاعات دیگر
رصدخانۀ شیراز طی شش سال فعالیت بیست و دو هزار عکس از اقمار مصنوعی گرفته و تا سال گذشته سومین رصدخانۀ دنیا و در ردیف بهترین رصدخانه‌ها بوده است. علت این موفقیت آسمان شفاف و صاف شیراز می‌باشد. اولین رصدخانه‌ای که موضوع شهاب ثاقب را مورد توجه قرار داده رصدخانۀ آفریقا بوده که شش عدد سنگ آسمانی به دست آورده است.
يك قطعه از این سنگ‌ها سی و شش ساعت پس از سقوط کشف گردیده و فعلاً در لابراتوار تحت آزمایش است.
  روزنامه اطلاعات، ۴ اسفند ۱۳۴۳، ص ۱۰.
-------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز