1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6892 | نجوم در گذر زمان | 1402/12/03 131 | چاپ

وسائل مطالعۀ قمرهای مصنوعی در شیراز 

---------------------  
   3 اسفند 1336
---------------------

وسائل مطالعۀ قمرهای مصنوعی در شیراز 
امروز اطلاع حاصل شد که تلسکوپ بزرگ و سی و دو صندوق لوازم مرکز مطالعۀ قمرهای مصنوعی به شیراز وارد شده و انتظار می‌رود کار ساختمان رصدخانه تا روز بیستم اسفند به پایان برسد و با نصب لوازم مزبور این مرکز برای مطالعات سال ژئوفیزیکی آماده شود. 
روزنامه اطلاعات، ۳ اسفند ۱۳۳۶، ص ۲۰.
-------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز