1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6886 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/23 99 | چاپ

عید فطر به طور قطع روز شنبه آینده است

 

------------------  

  23 بهمن 1342

------------------

دکتر عباس ریاضی کرمانی استاد دانشگاه می‌نویسد: 
عید فطر به طور قطع روز شنبه آینده است. 
روزنامۀ اطلاعات، ۲۳ بهمن ۱۳۴۲، ص ۱ و ۱۳.
-------------------------------------------------------

دکتر عباس ریاضی کرمانی استاد دانشگاه می‌نویسد: 
عید فطر به طور قطع روز شنبه آینده است. 
امروز آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی استاد دانشگاه و تهیه کنندۀ تقویم رسمی کشور تأکید کرد که روز عید فطر روز شنبۀ آینده خواهد بود.
آقای دکتر ریاضی کرمانی در این باره طی مقاله‌ای نوشت: 
مسئله مورد علاقۀ بشر
از ۱۵۰ سال قبل از میلاد مسیح رؤیت هلال ماه‌های قمری مورد علاقۀ بشر برای تعیین ماه و سال بوده، ابتدا روی تجربۀ رصد و بعد علماء ثابت نموده‌اند که هر موقع بعد معدل و بعد سوى به حد نصاب یعنی به ۱۰ درجه قوسی می‌رسد حکم به رؤیت هلال نموده‌اند و به عقیدۀ بعضی اگر یکی از ابعاد ماه  ۹ درجه و ۳۰ دقیقه و عرض ماه حداکثر باشد. هلال ماه قابل رویت می‌باشد ولی عقیده جمهور منجمین شرق و غرب بر این است که هر گاه ابعاد ماه ۹ درجه یا کمتر باشد حکم به رؤیت هلال نتوان کرد و با توجه به مراتب بالا شهرهایی که اقلاً یک درجۀ قوسی یا ۴ دقیقۀ زمانی اختلاف ساعت حقیقی دارند ممکن است يک روز در ماه‌های قمری اختلاف داشته باشند. یعنی اگر مسافت دو شهر در حدود ۱۲۰ کیلومتر طولی باشد احتمال اختلاف يک روز در رؤیت هلال امکان دارد.
در کشورهای عربی
آقای دکتر ریاضی می‌افزاید: روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۴۲ شمسی که مطابق با ۱۳ فوریه ۱۹۶۴ می‌باشد، در ساعت ۱۵ و ۱۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه هلال ماه شوال در افق قاهره در مقارنه است به فرض اینکه با طیاره از سطح زمین بالا روند و با دوربین‌های خیلی قوی هلال ماه شوال را رصد کنند ممکن است به زحمت هلال را قبل از غروب آفتاب روز پنجشنبه در ممالک عربی و مصر رویت کنند و روز جمعه اول ماه شوال باشد و این امر هم با در نظر گرفتن ابعاد ماه و لحظه مقارنه خیلی نادر و بعید به نظر می‌رسد.
عید در ایران 
در افق تهران هلال ماه شوال روز پنجشنبه ساعت ۱۶ و ۳۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه در مقارنه و با در نظر گرفتن ابعاد ماه و ساعت غروب آفتاب در آن روز رویت هلال غیر ممکن است و غروب جمعه هلال ماه شوال به طور وضوح رویت می‌شود و شنبه اول شوال و عید فطر خواهد بود و محاسبات نجومی موقعی درست است که رصد با محاسبه تطبیق کند و اگر مطابق نباشد به طور مسلم محاسبات غلط است و چون به محاسبات خود اطمینان دارم و همواره محاسبات اینجانب در جمیع موارد با رصد موافقت داشته از این لحاظ با توجه به مراتب بالا روز پنجشنبه ۲۴ بهمن هلال ماه شوال را در افق ایران غیر قابل رویت تشخیص می‌دهم و غروب جمعه حکم به رویت هلال می‌نمایم و شنبه عید فطر است.
برای اینکه رصدخانه‌های سایر ممالک اسلامی بتوانند راجع به صحت و سقم اظهارات بنده تحقیق نمایند، ساعت مقارنۀ هلال ماه شوال را برحسب ساعت بین المللی می‌دهم تا رسیدگی آسان گردد:
۱۷ ثانیه ۲ دقیقه ۱۳ ساعت = t-u-
روز ۱۳ فوریه ۱۹۶۴
روزنامۀ اطلاعات، ۲۳ بهمن ۱۳۴۲، ص ۱ و ۱۳.
---------------------------------------------------

تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.