1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6869 | واحد خبر مركز | 1402/11/14 39 | چاپ

ویدیو/ پایان مأموریتی تاریخ‌ساز در مریخ

ناسا اعلام کرد «هلیکوپتر نبوغ به دلیل شکستن یکی از پره‌هایش دیگر نمی‌تواند پرواز کند و مأموریت آن پایان می‌یابد» اینجنیوئیتی، نخستین دستگاه پرنده تاریخ، در سال ۲۰۲۱ سوار بر مریخ‌نورد «پرسیویرنس» به مریخ رسید