1402/12/12 - 20 شعبان 1445 - 2024/3/2
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6867 | واحد خبر مركز | 1402/11/14 67 | چاپ

پرتاب ماهواره «مهدا» با «سیمرغ» به مدار ۴۵۰ کیلومتری

ماهواره‌بر «سیمرغ» توانست ماهواره «مهدا» و دو محموله تحقیقاتی را با موفقیت در ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری تزریق کند و اولین سیگنال از «مهدا» نیز دریافت شد.

به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی به نقل از ایسنا، بامداد امروز یکشنبه ۸ بهمن ماهواره «مهدا» با ماهواره‌بر «سیمرغ» به مدار بیضوی با ارتفاع ۴۵۰ کیلومتری و ارتفاع بیشینه ۱۱۰۰ کیلومتری زمین تزریق شد.

ماهواره «مهدا» توسط پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شده است.

پرتاب ماهواره «مهدا» با «سیمرغ» به مدار ۴۵۰ کیلومتری

یازدهمین پرتاب در دولت سیزدهم با موفقیت انجام و برای نخستین‌بار، ماهواره‌بر «سیمرغ» بطور همزمان ماهواره «مهدا» و ۲ محموله تحقیقاتی دیگر را با موفقیت در مدار قرار داد و سیگنال «مهدا» هم دریافت شد.