1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6864 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/12 199 | چاپ

قمر مصنوعی

 

------------------  

  11 بهمن 1339

------------------

 

پریشب شیئ نورانی که به طرف ترکیه در حرکت بود در آسمان شاپور آذربایجان ظاهر شد و پس از چند لحظه ناپدید گردید.
عده‌ای از اهالی اظهار عقیده می‌کردند که شیئ مزبور قمر مصنوعی است.
روزنامه اطلاعات، ۱۱ بهمن ۱۳۳۹، ص ۲۲.
-------------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.
 

رخداد نجومی امروز