1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6862 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/07 205 | چاپ

قمر مصنوعی آمریکا یک ساعت و نیم پس از پرتاب در آسمان شیراز دیده شد.

 

 ------------------  

   7 بهمن 1342

 ------------------

 

خبرنگار ما در شیراز گزارش داد: ساعت شش و چهل دقیقه بعد از ظهر پريروز يك قمر مصنوعی آمریکا در آسمان شیراز مشاهده گردید و به وسیلۀ رصدخانۀ شیراز از آن عکسبرداری شد. در این عکس قمر مصنوعی مزبور و سه شیئی دیگر با هم دیده می‌شود. بنا به اظهار آقای حسام توکلیان معاون رصدخانۀ شیراز این قمر مصنوعی ساعت پنج و پانزده دقیقه بعد از ظهر پریروز به وقت شیراز از پایگاه «تنک نكو» در کالیفرنیای آمریکا پرتاب شده و ساعت شش و چهل دقیقه یعنی در حدود یک ساعت و نیم بعد در آسمان شیراز مشاهده شده است. رصدخانۀ شیراز در بین تمام رصدخانه‌های دنیا اولین رصدخانه‌ای بود که موفق به عکسبرداری از این قمر مصنوعی شد.
قمر مصنوعی مزبور بنام «اکو-۲» نامیده شده و مانند ستاره مشتری می‌درخشید، مدار گردش این قمر مصنوعی از جنوب به شمال شیراز و فاصلۀ آن تا زمین ۱۲۷۰ کیلومتر می‌باشد.

روزنامه اطلاعات، ۷ بهمن ۱۳۴۲، ص ۱۰.
-----------------------------------------------
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.

رخداد نجومی امروز