1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6860 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/03 155 | چاپ

عید قربان در ایران همان روز یکشنبه تعیین شد 

 

 ------------------  

   3 بهمن 1349

 ------------------

 

عید قربان در ایران همان روز یکشنبه تعیین شد 
روز شنبه در مکه عید قربان خواهد بود
امروز آقایان منجمین و روحانیون اعلام کردند که روز شنبه ۱۷ بهمن در مکه عید قربان است ولی در ایران روز یکشنبه ۱۸ بهمن مصادف با عید قربان می‌باشد و این اختلاف به دلیل رؤیت هلال در افق ایران و حجاز در دو روز متفاوت می‌‎باشد. 
تحقیق عید قربان در افق ایران که روز یکشنبه می‌باشد در تقویم آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی محاسبه شده ولی ایشان در روز پنجشنبه طی صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که عید قربان در مکه مصادف با روز شنبه است و این مطلب برای کسانی که توجه به اختلاف افق حجاز با افق ایران نداشتند ایجاد شبهه نمود و تصور نمودند که گویا نظر آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی ناظر به وقوع عید قربان در ایران است در حالی‌که وی این مطلب را به صراحت در تقویم خود نوشته است و اظهار نظر روز پنجشنبه صرفاً مربوط است به تحقق عید قربان در مکه که آن هم بر اثر درخواست مسلمانان کشورهای جهان صورت گرفته است.
روز یکشنبه
امروز آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی منجم معروف ایرانی طی گفتگوئی با خبرنگار اطلاعات گفت عید قربان در ایران روز یکشنبه است ولی این عید در شهر مکه با روز شنبه مصادف می‌شود. منجم ایرانی گفت به طوری که ضمن اظهارات خود ذکر نمودم و آنچه گفتم و اثبات کردم مربوط است به افق مکه و ارتباطی با افق ایران ندارد و علت آن هم اینست که عده‌ای از زائران خانه خدا که از ممالک دوردست مانند چین، ژاپن، اندونزی، افغانستان، پاکستان سؤال کرده بودند که در افق مکه روز اول ماه ذیحجه و عید قربان چه روزی است.
بنا به تقاضای این افراد از روی محاسبات به خوبی با دقت هرچه تمام‌تر هلال ماه ذیحجه را محاسبه و به طوري‌كه ملاحظه می‌فرمائید در اختیار علاقه‌مندان گذاردم. دکتر عباس ریاضی گفت تقویم ایران همچون به وسیله خود اینجانب محاسبه و یکسال پیش طبع و نوشته شده کاملاً صحیح است و روز جمعه در افق ایران اول ذیحجه است که بالطبع روز یکشنبه عید قربان خواهد بود. من در این مدت و پیش از انجام محاسبات مربوط به هلال ماه در افق حجاز با روحانیون طراز اول نیز تماس گرفتم و ایشان نیز جملگی تائید کردند که کلیه مسلمانان در شهر مکه باید تابع شرائط افق حجاز بوده و روز شنبه را عید قربان دانسته و مراسم مربوطه را به جای آورند.
امروز آقای حبیب الله نجومی منجم معروف دیگر تهران ضمن گفتگو با خبرنگار اطلاعات مطالب زیر را در اختیار وی قرار داد. آقای نجومی گفت:
به طوری‌که در صفحات ۶ و ۲۸ تقویم سال ۱۳۴۹ من تصريح گردیده شرایط رؤیت هلال که فاصلۀ ماه از شعاع خورشید و همچنین ارتفاع قمر از زمین می‌باشد در غروب روز چهارشنبه هفتم بهمن به افق ایران حد رویت نرسیده و در کشور ما شب پنجشنبه هلال ماه قابل دیدن نیست ولی در مکه معظمه که از نظر افق و طول روز در حدود یک ساعت و نیم با ایران اختلاف دارد و آفتاب به ساعت تهران ۶ و نیم بعد از ظهر غروب می‌کند در این مدت (فاصلۀ غروب آفتاب در تهران و غروب آفتاب در مکه)  ماه قریب يک درجه و نیم حرکت کردم و در نتیجه در عربستان سعودی هلال قابل رؤیت می‌گردد. به همین نحو هم در تقویم سال ۴۹ توضیح داده‌ام. بنابراین در ایران روز یکشنبه ۱۸ بهمن و در عربستان روزشنبه ۱۷ بهمن عید قربان خواهد بود. 
امروز همچنین روحانیون طراز اول تهران گفتند که روز یکشنبه در ایران عید قربان است ولی در مکه این عید در روز شنبه تحقق می‌یابد.
روزنامه اطلاعات، ۳ بهمن ۱۳۴۹، ص ۱ و ۴.
--------------------------------------------

تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.

رخداد نجومی امروز