1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6856 | نجوم در گذر زمان | 1402/11/01 126 | چاپ

عید قربان تقویم‌ها اشتباه است

     ------------------  

      1 بهمن  1349

     ------------------

امروز آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی استاد دانشگاه تهران درباره «عید قربان» اعلامیه ای صادر کرد که نشان می‌دهد روز شنبه ۱۷ بهمن «عید قربان» است. 
در تقویم‌ها روز یکشنبه ۱۸ بهمن به عنوان روز عید قربان نوشته شده است.
متن اعلامیۀ آقای دکتر عباس ریاضی کرمانی از این قرار است: 
«روز چهارشنبه ۷ بهمن ١٣٤٩ که مطابق ۲۷ ژانویه ۱۹۷۱ می‌باشد قرص ماه در ساعت يك و ٣٥ دقیقه در افق مکه در مقارنه است و با توجه به غروب آفتاب همان روز در مکه که ساعت ١٨ و ٤٧ دقیقه و ۱۳ ثانیه محلی است. در موقع غروب آفتاب ۱۷ ساعت و ۱۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه از مقارنه گذشته است مضافاً که در موقع غروب آفتاب در افق مکه بعد معدل ٤٠ دقیقه و ۳۰ ثانیه زمانی و بعد سوی ۳۹ دقیقه و ٣٦ ثانيه زمانی و عرض ماه نیز معادل ۳۸ دقیقه و ۳۶ ثانیه جنوبی است پس با مفروضیت فوق در غروب روز چهارشنبه ۷ بهمن و ۲۷ ژانویه هلال ماه ذیحجه قابل رویت بوده، روز پنجشنبه ۸ بهمن که مطابق ۲۸ ژانویه می‌باشد در افق مکه اول ذیحجه خواهد بود و بالطبع روز شنبه ۱۷ بهمن مطابق ۶ فوریه ۱۰ ذیحجه و عيد قربان می باشد.
مضافاً که ساعت مقارنه برحسب ساعت بین المللی به افق لندن ۲۲ ساعت و ۵۷ دقیقه T.U روز ۲۶ ژانویه است.
باتوجه به ساعت مقارنه اگر هلال ماه غروب سه شنبه یا قبل از آن دیده شود مربوط به آخر ماه ذیقعده است و هیچگونه ارتباطی به هلال ماه ذیحجه ندارد.»
دکتر عباس ریاضی کرمانی
روزنامه اطلاعات، ۱ بهمن ۱۳۴۹، ص ۱.

------------------------------------- 
تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد  شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و  هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده  پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.

رخداد نجومی امروز