1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6834 | وضعیت هلال | 1402/09/22 545 | چاپ

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الآخره 1445

 

        وضعيت هلال ماه جمادى الآخره

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

پنجشنبه 29 جمادی الاولی

1402-9-23

ارتفاع ماه

10 درجه و 23 دقيقه

سمت ماه

224 درجه و 21 دقيقه

زمان مقارنه

03:02 چهارشنبه

درخشندگی ماه

 %3.41

غروب ماه

18:10

سن ماه

37 ساعت و 55 دقيقه

سمت خورشید

241 درجه و 58 دقيقه

غروب خورشید

16:56

اختلاف سمت ماه و خورشید

 17 درجه و 37 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

21 درجه و 15 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

74 دقيقه

 

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 

وضعیت هلال ماه جمادى الآخره 1445 هنگام غروب آفتاب روز 29 جمادى الاولى در برخی از کشورهای جهان

رخداد نجومی امروز