1403/04/31 - 14 محرم 1446 - 2024/07/21
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6813 | وضعیت هلال | 1402/08/22 755 | چاپ

پیش بینی وضعیت هلال در آغاز ماه جمادی الاولی 1445

 

        وضعيت هلال ماه جمادى الاولى

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

سه شنبه 29 ربيع الآخر
23-8-1402

 چهارشنبه 30 ربيع الآخر

24-8-1402

ارتفاع ماه

4 درجه 34 دقيقه

11 درجه و 14 دقيقه

سمت ماه

234 درجه و 52 دقيقه

224 درجه و 5 دقيقه

زمان مقارنه

12:57 دوشنبه

12:57 دوشنبه

درخشندگی ماه

 %1.64

 %5.50

غروب ماه

33:17

18:20

سن ماه

28 ساعت و 6 دقيقه

52 ساعت و 6 دقيقه

سمت خورشید

248 درجه و 13 دقيقه

247 درجه و 59 دقيقه

غروب خورشید

17:02

17:02

اختلاف سمت ماه و خورشید

13 درجه و 21 دقيقه

 23 درجه و 53 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

14 درجه و 40 دقيقه

27 درجه و 3 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

31 دقيقه

78 دقيقه

 

تذکر:

با توجه به محاسبات انجام شده ، برخی از داده های رصدی برای غروب روز سه شنبه،  نشان از ضعیف و بحرانی  بودن  هلال برای رؤیت با چشم غیر مسلح می باشد. کما اینکه احتمال رصد آن با تجهیزات رصدی مانند تلسکوپ وجود دارد.

 

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 

وضعیت هلال ماه جمادى الاولى 1445 هنگام غروب آفتاب روز 30 ربيع الآخر در برخی از کشورهای جهان

وضعیت هلال ماه جمادى الاولى 1445 هنگام غروب آفتاب روز 29 ربيع الآخر در برخی از کشورهای جهان

رخداد نجومی امروز