1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6811 | نجوم در گذر زمان | 1402/08/16 162 | چاپ

تشکر از آقای حاج شیخ مصباح نجم‌الممالک

     ----------------

      16 آبان 1312

    ----------------

از یگانه علام فهام علم الأبرار، خیرالأخیار، کاشف‌الحقایق، موضح‌الدقائق، آقای حاج شیخ مصباح نجم‌الممالک (که الحق اعلم و افضل از مستخرجین ایران است) به واسطۀ حسن تنظیم و صحت استخراج معظم‌الیه که رؤیت هلال شهر رجب را بدون تردید در تقویم با براهین علمیه در لیلۀ (شنبه) نگاشته و استخراج آقا سیدجلال‌الدین طهرانی ( تقویم رسمی) را ناقص و غلط معرفی کرده لذا پس از اثبات دعوی این یگانه منجم عالی‌مقام که سال‌های ممتدی است در این علم شریف زحمت کشیده ما از نقطه نظر تشویق تشكرات فائقۀ خود را تقدیم و موفقیت آقای مصباح را در انجام این امر مهم که طرف احتیاج چهارصد میليون مسلمین است تقدیس می‌نمائیم.
نمرۀ‌ اعلان ۲۶۱۷           

سیدحسین رمزی- و امضاء جمعی از معاریف تجار

روزنامۀ‌ اطلاعات، ۱۶ آبان ۱۳۱۲، ص ۲.
-----------------------------------------

تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز   منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد   شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و   هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده   پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.