1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6794 | نجوم در گذر زمان | 1402/08/03 237 | چاپ

غره رجب یا اختلاف عجیب

   

    ----------------

      3 آبان 1312

    ----------------

 

 آقای مدیر محترم به‌ طوری‌که ملاحظه فرموده‌اید غرۀ رجب جاری در سالنامه پارس شنبه و در تقویم دیگری یکشنبه گرفته شده است. تصور   نمی‌کنم هيچ يک از آقایانی که علاقه‌مند به استهلال هلال رجب بوده‌اند از این اختلاف عجیب و از این اشتباه بیّن که عیناً مانند خود ماه در   آسمان درخشنده گواه صادقی بوده حیرت نکرده باشند.

   اگر در خاطر شریف باشد در يک غره رجب دیگری هم اختلاف بود که از طرف این اداره تعقیب جدی شده و از تمام ولاة و حکام بلاد ایران   تلکرافاً رؤیت هلال استعلام شده و با همان اسناد معتبری که هنوز هم موجود است حق با ما بوده منتها با نظریه بی رویه که فعلاً وجود ندارد مصادف شده و به خلاف حق و حقیقت عمل کردند و امسال در موضوع اختلاف غره ما دیگر نخواستیم اقدام عبثی کرده باشیم زیرا عموم اهالی محترم طهران و تمام نقاط مملکت که اسناد آنها را به ترتیب انتشار خواهیم داد شب شنبه ماه را با تمام درخشندگی در افق طهران و سایر نقاط مشاهده کردند. هیچ محتاج به اقامه دلیل نبوده ولی چون در این دو روزه عدۀ کثیری برای تعیین تکلیف قطعی خود مراجعه نموده و مراسلاتی رسیده است ناچار به بیان مطلب شدیم که لااقل تا درجه‌ای رفع سوء تفاهم شده باشد. شرحی به امضاء محصلین از کرج رسیده است که تصور کرده‌اند تقویمی که غرۀ رجب را یکشنبه گرفته تقویم پارس بوده می‌نویسند: ( تا جمعی محصلین روز اول ماه رجب که مرخصی ما بود و شما نوشته بودید یکشنبه اول ماه است و حال آنکه شنبه بود ما شب شنبه در کرج ماه را دیدیم و چونکه در تقویم سرکار یکشنبه اول ماه بود ما را مرخص نکردند روز شنبه طهران کار داشتیم نرسیدیم به ما صدمه رسید اذیت نوع خوب نیست)
و چون نوشته‌اند جواب آقایان را به وسیله جراید بدهیم و آدرس معلوم نکرده‌اند ناچار به درج این مختصر شدیم تا هموطنان محترم در اشتباه نباشند. تقویم سالنامۀ پارس را استاد اجل آقای آقا شیخ حبيب الله ذوالفنون استخراج می‌فرمایند و مقام ارجمند ایشان را عموم آشنایان به معلومات ایشان محتاج به تشريح و توصيف نمی‌دانند و ممکن نیست همچو استاد عالی‌مقامی که خود در علوم نجوم و ارصاد دعوی اجتهاد می‌کنند استخراج غلط انتشار بدهند از این تذکار ناگزیریم که هموطنان محترم مستحضر باشند غرۀ رجب در سالنامه پارس شنبه بوده و همانطور که ملاحظه نموده‌اند رویت هلال در شب شنبه به حقیقت پیوسته و اگر در دیگری یکشنبه گرفته شده باشد مربوط به تقويم پارس نیست.
               ( دفتر سالنامه پارس )
 منبع :روزنامه اطلاعات، ۳ آبان ۱۳۱۲، ص ۲.

 -----------------------------------------------

  تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز   منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد   شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و   هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده   پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.