1403/05/01 - 15 محرم 1446 - 2024/07/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6775 | وضعیت هلال | 1402/07/22 365 | چاپ

پیش بینی وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445

        وضعيت هلال ماه ربيع الآخر

پیش بینی می شود، به خواست خداوند متعال، مشخصات هلال ماه  هنگام غروب آفتاب، در افق شهر قم به شرح زیر، می باشد.

مشخصات هلال

يكشنبه 29 ربيع الاول
23-7-1402

دوشنبه 30 ربيع الاول

24-7-1402

ارتفاع ماه

3 درجه 4 دقيقه

8 درجه و 20  دقيقه

سمت ماه

251 درجه و 54 دقيقه

240 درجه و 52 دقيقه

زمان مقارنه

21:25 شنبه

21:25 شنبه

درخشندگی ماه

 %0.71

 %3.42

غروب ماه

17:52

18:20

سن ماه

20 ساعت و 9 دقيقه

44 ساعت و 7 دقيقه

سمت خورشید

260 درجه و 16 دقيقه

259 درجه و 43 دقيقه

غروب خورشید

17:33

17:31

اختلاف سمت ماه و خورشید

8 درجه و 23 دقيقه

 18 درجه و 51 دقيقه

جدایی زاویه ای ماه و خورشید

9 درجه و 37 دقيقه

21 درجه و 16 دقيقه

مکث ماه بعد از غروب آفتاب

19 دقيقه

49 دقيقه

٭ آغاز ماه های قمری از نظر شرعی با رؤیت هلال ثابت می گردد ٭

 

وضعیت هلال ماه ربیع الآخر 1445 هنگام غروب آفتاب روز 30 ربيع الاول در برخی از کشورهای جهان

وضعیت هلال ماه ربیع الآخر1445 هنگام غروب آفتاب روز 29 ربيع الاول در برخی از کشورهای جهان

رخداد نجومی امروز