1402/09/16 - 23 جمادى الاولى 1445 - 2023/12/7
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6763 | نجوم در گذر زمان | 1402/07/15 194 | چاپ

الغای تاریخ قمری

--------------

 ۱۵ مهر ۱۳۱۴، ص ۱.

-------------

 

الغای تاریخ قمری

متحدالمال ذیل به کلیۀ ادارات و دوائر ثبت و دفاتر اسناد رسمی مرکز و ایالات و ولایات ابلاغ شده است.
نظر به اینکه تاریخ رسمی کشور برای ماه‌های شمسی تنظیم شده و موافق قانون مصوب فروردین ۱۳۱۴ تمام دوائر دولتی مکلف به اجرای آن هستند بنابراین لازم است از تاریخ وصول این متحد المال در کلیه اسناد معاملات رسمی و نوشتجات تاریخ شمسی را قید و از ذکر تاریخ قمری مطلقاً خودداری نمائید و متحدالمال نمرۀ ۶۰۴۵- ۷- ۳- ۳۱۲ هم که قریباً مجاز بودن قید تاریخ قمری را در متن اسناد بر حسب توافق متعاملین اشعار دارد فسخ شده و موعد پرداخت وجه اسناد و سند و مال الاجاره و غیره در متن سند نیز در صورتی‌که ماهیانه مقرر شود باید به تاریخ شمسی نوشته شود. رضایت و توافق متعاملین موجب قید تاریخ قمری نسبت به موعد پرداخت ماهیانه نخواهد بود زیرا چنانچه تذکر داده شد تاریخ رسمی کشور تاریخ شمسی است. 

 

منبع : روزنامه تجدد ایران، ۱۵ مهر ۱۳۱۴، ص ۱.

تذکر: در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.