1402/06/31 - 6 ربیع الاول 1445 - 2023/9/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6740 | واحد خبر مركز | 1402/06/15 66 | چاپ

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی فرا رسیدن اربعین حسینی را به همه مومنان تسلیت عرض می نماید.