1403/02/03 - 12 شوال 1445 - 2024/4/22
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6740 | واحد خبر مركز | 1402/06/15 176 | چاپ

فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی فرا رسیدن اربعین حسینی را به همه مومنان تسلیت عرض می نماید.

رخداد نجومی امروز