1403/03/28 - 10 ذي الحجة 1445 - 2024/06/17
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی
6679 | نجوم در گذر زمان | 1402/05/12 499 | چاپ

علائم سماوی

در اين بخش برانيم كه نگاهى به رخدادهاى نجومى و مسائل مرتبط با آن را كه، مطبوعات قديمى در اين روز منتشر نموده اند ، بيندازيم و اخبار آنها را بازنشر نماييم .قابل ذکر است که باز نشر این اخبار با ذکر منبع انجام خواهد شد و به عنوان تایید یا رد آن خبر یا منبع  نیست و هدف قرار دادن  اطلاعات نجومی منشر شده جهت استفاده پژوهشگران و علاقه مندان خواهد بود.

------------
 12 مرداد 1312

-------------

علائم سماوی

از تربت اطلاع می‌دهند: از قرار راپورت کتبی مدير طبس در شب ۲۶ تیر ماه يک ساعت از شب گذشته صدای بسیار مهیبی در طبس شنیده شد و مانند صدای بمب در فضا منتشر گردید و بعد صدائی نظیر غرش رعد که از مکان بعیدی شنیده شود به فاصله دو دقیقه ادامه داشت. يک نفر مكاری كه از خارج طبس وارد شد اظهار می‌کرد کوهی در مقابل دهنه عاشقان چهار فرسخی طبس از هم متلاشی و در همان ساعت روشنایی مثل برق اطراف را روشن نموده بعد صدای مهیبی بلند شد و يک نفر دیگر نیز اظهار داشته که یک ساعت از شب گذشته دیدم یک مرتبه بیابان روشن شده به مشاهده آسمان معلوم شد ستارۀ دنباله‌داری حرکت نموده و بعد طرف کوه عاشقان سرازیر و صدای مهیبی از کوه مزبور بلند و زمین را تکان داده و صدای مزبور تا قراء هشت فرسخی شنیده شد. ولی از طبس کسی برای معاینه و مطالعۀ در اطراف قضیه به آنجا نرفته است تا حقیقت کاملاً مکشوف شود.

منبع : روزنامه اطلاعات، ۱۲ مرداد ۱۳۱۲، ص ۲.

رخداد نجومی امروز