1401/11/16 - 13 رجب 1444 - 2023/2/5
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی - نجومی - Nojumi.org
6452 | باشگاه نجوم | 1401/09/10 218 | چاپ

رونمایی از کتاب پژوهش هایی در آثار فلسفی و علمی ابن سینا در یکصد و نودمین باشگاه نجوم قم

یکصد و نودمین باشگاه نجوم قم همراه با رونمایی از کتاب پژوهش هایی در آثار فلسفی و علمی ابن سینا با حضور صاحب اثر جناب آقای دکتر جعفر آقایانی چاووشی برگزار گردید.

این برنامه که در سالن همایش های مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی برگزار گردید  بعد از عرض خیر مقدم توسط معاونت آموزشی مرکز تخصصی نجوم مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی ، دکتر جعفر آقایانی چاووشی مقاله خود را با موضوع گذر زهره  که توسط ابن سینا ثبت گردیده است ارائه نمود.

در ادامه برنامه نیز دکتر چاووشی با ارائه توضیحاتی درباره کتاب  پژوهش هایی در آثار فلسفی و علمی ابن سینا اقدام به معرفی این کتاب نمود.

در پایان نیز از با حضور علاقه مندان حوزه نجوم  مراسم رونمایی از کتاب انجام گرفت .

 

رخداد نجومی امروز