1401/04/08 - 29 ذیقعده 1443 - 2022/6/29
العربیة فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

6250 | انتشارات | 1401/03/23 75 | چاپ

کتاب «الصفیحة» شیخ بهایی با تحقیق حجت الإسلام والمسلمین محمدمهدی نجف منتشر شد. 

کتاب «الصفیحة» شیخ بهایی با تحقیق حجت الإسلام والمسلمین محمدمهدی نجف منتشر شد. 
این رساله کوتاه در شناخت اسطرلاب و کاربرد آن در علم هیئت است.
برای تصحیح این اثر از نسخه‌های خطی موجود در کتابخانۀ ملی ملک تهران به تاریخ 997 قمری، کتابخانه کاظمینی یزد به تاریخ 1005 قمری و کتابخانه مرکز احیاء میراث اسلامی قم به تاریخ 1008 استفاده شده است.
کتاب حاضر در 46 صفحه توسط مرکز مطالعات و پژوهش‌های فلکی- نجومی منتشر و در دسترس محققان قرار گرفت.

رخداد نجومی امروز