1400/2/27 - 4 شوال 1442 - 2021/5/17
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

کد خبر 5644 | واحد خبر مركز | 1400/02/11 تعداد مشاهده 16 | چاپ

یک گردنبند الماس در دل کهکشان!

تصویر ثبت شده با "تلسکوپ فضایی هابل"، یک سحابی به شکل گردنبند را نشان می‌دهد.
به گزارش واحد خبر مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی به نقل از isna و ناساهابل، تصویری که با "تلسکوپ فضایی هابل"(Hubble Space Telescope) ثبت شده است، یک گردنبند الماس از جنس عناصر کهکشانی را نشان می‌دهد.
"سحابی گردنبند"(Necklace Nebula)، حدود ۱۵ هزار سال نوری با زمین فاصله دارد و در صورت فلکی "پیکان"(Sagitta) قرار گرفته است.
 

رخداد نجومی امروز