1400/9/8 - 23 ربیع الثانی 1443 - 2021/11/29
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5493 | پرسش و پاسخ - هلال | 1399/10/16 180 | چاپ

آیا به عهده گرفتن اثبات ماه از خصوصیات قاضی می باشد؟

پاسخ: استهلال برای همه مستحب است ولی به عهده گرفتن استهلال ، شهود ، و وارسی شهادت آنها و اعلان اول ماه از شؤون کسی است که امکانیت آن در او باشد و مورد ثقه مومنین باشد.

 

------

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله)

https://www.sistani.org/persian/qa/0912/

رخداد نجومی امروز