1400/9/8 - 23 ربیع الثانی 1443 - 2021/11/29
العربیة - فارسی

Astronomical Research Center (A.R.C.)

5490 | پرسش و پاسخ - هلال | 1399/10/16 202 | چاپ

آیا مقلدین در مورد تعیین روز عید فطر باید به ...

پرسش: آیا مقلدین در مورد تعیین روز عید فطر باید به مراجع خود رجوع کنند یا همان روزی که در کشور عید فطر اعلام می شود باید مدنظر همه باشد ؟

پاسخ: بر مکلف واجب است ضوابط ثبوت ماه را طبق فتوای مجتهد اعلم تطبیق کند .

 

------

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله)

https://www.sistani.org/persian/qa/0912/

رخداد نجومی امروز